AANMELDEN

In verband met een veranderende wetgeving gaat onze aanmeldprocedure veranderen. Omdat we op dit moment in een overgangsfase zitten verschilt de procedure per geboortejaar.

Procedure voor leerlingen geboren in 2020, 2021 en 2022

U kunt uw kind op ieder moment aanmelden met het aanmeldformulier op onze website. Op het moment dat we het maximum aantal te plaatsen leerlingen hebben bereikt, zal uw kind op de wachtlijst worden geplaatst.
Op dit moment hebben we een wachtlijst voor leerlingen die geboren zijn in 2020 en 2021. 

Procedure voor leerlingen geboren vanaf 2023

U kunt uw kind vooraanmelden vanaf de geboorte. Op het moment dat we te veel aanmeldingen hebben dan gaan we over tot een lotingsprocedure.  Alle leerlingen die aangemeld zijn hebben dan evenveel kans op een plek op de Julianaschool. Maandelijks worden er vijf leerlingen ingeloot. Broertjes en zusjes van leerlingen die al op de Julianaschool zitten, hebben voorrang en worden niet meegenomen in de lotingsprocedure. Uw kind wordt eenmalig meegenomen in de loting vanaf de maand dat hij/zij 3 jaar wordt. De loting vindt standaard aan het begin van een nieuwe maand plaats. Direct daarna hoort u of uw kind is in- of uitgeloot. Indien uw kind is ingeloot, verwerkt de school het aanmeldformulier en onderzoekt de school of zij kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeftes van uw kind. Dit laatste geldt ook voor broertjes/zusjes. Als dat zo is wordt uw kind toegelaten en formeel ingeschreven op de Julianaschool vanaf 4 jaar. Indien uw kind uitgeloot is, heeft u nog ruim de tijd uw kind op een andere school aan te melden. Indien uw kind ingeloot is, maar er niet aan de ondersteuningsbehoefte kan worden voldaan, zal de school samen met u op zoek gaan naar een passende onderwijsplek voor uw kind. 

U moet uw kind uiterlijk de maand nadat hij/zij drie jaar wordt (voor)aanmelden. Indien u dit niet doet, kan uw kind niet mee loten en maakt uw kind dus geen kans op een plek op de Julianaschool. Voorbeeld: wordt uw kind 28 februari 3 jaar, dan kan u uw kind tot en met 31 maart aanmelden. Begin april worden alle aanmeldingen van ‘februari-leerlingen’ verloot.  

U bent altijd van harte welkom voor een oriënterend gesprek en een rondleiding.

Neem contact op

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem

Tel.: 026 – 3616039

Email: info.julianaschool@floresonderwijs.nl