de leerlingenraad

In de leerlingenraad zitten kinderen uit alle groepen. Zij zijn gekozen door hun klasgenoten. De leerlingenraad denkt en beslist namens alle leerlingen mee met de directeur van de school over wat er op school en in de klas gebeurt.

De leerlingenraad luistert naar de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden en betrekken we kinderen bij hun onderwijs.

Neem contact op

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem

Tel.: 026 – 3616039

Email: info.julianaschool@floresonderwijs.nl