Eigentijds onderwijs

In de groepen 1 en 2 werken de kinderen thematisch aan verschillende vaardigheden zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, spel, taal, rekenen, motoriek, muziek, wereldoriëntatie en creatieve ontwikkeling.

Vanaf groep 3 zijn de kinderen vooral in de ochtenden bezig met vakken als rekenen, lezen en spelling. We gebruiken het ‘expliciete direct instructiemodel’: in een aantal duidelijke fases wordt de instructie behandeld, waarbij ruimte is om kinderen meer ondersteuning of juist meer uitdaging te bieden.

Per week werken de groepen 3 en 4 één middag per week en de groepen 5 tot en met 8 twee middagen per week aan projecten rondom een specifiek thema. Deze thema’s vallen onder ‘wereldoriëntatie’. De kinderen stellen bij deze projecten zelf verdiepende onderzoeksvragen op basis van nieuwe kennis die de kinderen van de leerkracht krijgen en gaan zelf op zoek naar antwoorden.  We zorgen dat leren betekenis krijgt door deskundigen uit te nodigen, op excursies te gaan en kinderen zaken zelf te laten ervaren.

Creativiteit, sport en cultuur

Daarnaast besteden we aandacht aan creativiteit, sport en cultuur. De vakken bewegingsonderwijs, muziek en Engels krijgen de kinderen helemaal of gedeeltelijk van een vakdocent.

We stimuleren kinderen om het beste uit zichzelf te halen bij rekenen, taal en wereldoriëntatie, maar ook bij creatieve vakken, sport en overige activiteiten. U kunt van ons verwachten dat wij ons inspannen om te zorgen dat uw kind zich optimaal ontwikkelt en een goede en prettige schooltijd heeft op de Julianaschool.

Neem contact op

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem

Tel.: 026 – 3616039

Email: info.julianaschool@floresonderwijs.nl