het team

Ons team bestaat uit 35 leerkrachten. De vakken muziek, bewegingsonderwijs en Engels worden gegeven door een vakdocent. Daarnaast is een aantal leerkrachten opgeleid tot specialist in een bepaald vakgebied. Ervaren leerkrachten zorgen voor begeleiding van startende leerkrachten.

Naast groepsleerkrachten en vakleerkrachten werkt er op onze school ook een onderwijsassistent, een intern begeleider, een administratief medewerker, een opleider voor studenten/startersbegeleider, een conciërge en de directeur.

We zijn een lerend team. We kijken bij elkaar in de groep en geven elkaar feedback. Zo blijven we onszelf ontwikkelen. Met veel plezier zorgen we samen voor goed onderwijs voor onze kinderen!

In 2020-2021 is de groepsbezetting als volgt:

1-2 Apen Patricia en Franciska
1-2 Beren Amber en Manon
1-2 Giraffen Charissa en José
1-2 Muizen Basja en Cindy
1-2 Olifanten Liz
3A Silvie en Martin
3B Martin en Mieke
3C Sylvia en Selma
4A Emiel en Esther
4B Anke en Liset

 

 

 

 

5A Frank
5B Monique
6A Lusanne en Marleen
6B Martijn
7A Marleen en Evelien
7B Diederik
8A Marloes en Linh
8B Sasja en Marleen

 

 

 

 

Vakleerkracht gym Anke B.
Vakleerkracht muziek Mariëlle
Vakleerkracht Engels Anke de L.
IB Karin
Directie Martijn Vooren
Onderwijsassistent Mieke B. (wordt tijdelijk vervangen door Yvette en José)
Opleider in de school Martin
Administratie Ilona en Mary
Conciërge Theo Verhoeven

In 2020-2021 is de groepsbezetting als volgt:

1-2 Apen Patricia en Franciska
1-2 Beren Amber en Manon
1-2 Giraffen Charissa en José
1-2 Muizen Basja en Cindy
1-2 Olifanten Liz
3A Silvie en Martin
3B Martin en Mieke
3B Sylvia en Selma
4A Emiel en Esther
4B Anke en Liset
5A Frank
5B Monique
6A Lusanne en Margriet
6B Martijn
7A Marleen en Evelien
7B Diederik
8A Marloes en Linh
8B Sasja en Marleen
Vakleerkracht gym Anke B.
Vakleerkracht muziek Mariëlle
Vakleerkracht Engels Anke de L.
IB Karin
Directie Martijn Vooren
Onderwijsassistent Mieke B. (wordt tijdelijk vervangen door Yvette en José)
Opleider in de school Martin
Administratie Ilona en Mary
Conciërge Theo Verhoeven

Neem contact op

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem

Tel.: 026 – 3616039

Email: info.julianaschool@floresonderwijs.nl