het team

Ons team bestaat uit 35 leerkrachten. De vakken muziek, bewegingsonderwijs en Engels worden gegeven door een vakdocent. Daarnaast is een aantal leerkrachten opgeleid tot specialist in een bepaald vakgebied. Ervaren leerkrachten zorgen voor begeleiding van startende leerkrachten.

Naast groepsleerkrachten en vakleerkrachten werkt er op onze school ook een onderwijsassistent, een intern begeleider, een administratief medewerker, een opleider voor studenten/startersbegeleider, een conciërge en de directeur.

We zijn een lerend team. We kijken bij elkaar in de groep en geven elkaar feedback. Zo blijven we onszelf ontwikkelen. Met veel plezier zorgen we samen voor goed onderwijs voor onze kinderen!

In 2019-2020 is de groepsbezetting als volgt:

1-2 Apen Patricia en Franciska
1-2 Beren Selma en Manon
1-2 Muizen Basja en Cindy
1-2 Olifanten Liz en Charissa
1-2 Giraffen Heleen en José
3A Mieke en Sylvia
3B Silvie en Martin
4A Emiel en Sylvia
4B Anke en Liset

 

 

 

 

5A Frank
5B Monique
6A Lusanne en Margriet
6B Marleen en Margriet
7A Evelien en Linh
7B Diederik
8A Sasja en Esther
8B Marloes en Linh

 

 

 

 

Muziek Marielle
Bewegingsonderwijs Anke Brandsma
Engels Anke de Laat
Conciërge Theo Verhoeven
Administratie Tina Tuhehay
Intern Begeleider Karin Helsen
Directeur Martijn Vooren

 

In 2019-2020 is de groepsbezetting als volgt:

1-2 Apen Patricia en Franciska
1-2 Beren Selma en Manon
1-2 Muizen Basja en Cindy
1-2 Olifanten Liz en Charissa
1-2 Giraffen Heleen en José
3A Mieke en Sylvia
3B Silvie en Martin
4A Emiel en Sylvia
4B Anke en Liset
5A Frank
5B Monique
6A Lusanne en Margriet
6B Marleen en Margriet
7A Evelien en Linh
7B Diederik
8A Sasja en Esther
8B Marloes en Linh
Muziek Marielle
Bewegingsonderwijs Anke Brandsma
Engels Anke de Laat
Conciërge Theo Verhoeven
Administratie Tina Tuhehay
Intern Begeleider Karin Helsen
Directeur Martijn Vooren

Neem contact op

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem

Tel.: 026 – 3616039

Email: info.julianaschool@floresonderwijs.nl