Onze kernwaarden:

Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen
Groei, ontwikkeling, leren begint met het maken van contact. Met elkaar ontmoeten. Daarom zijn de samenwerking tussen kinderen en leerkrachten en de samenwerking met ouders belangrijke onderwerpen in onze school. Als het contact er is, kunnen de kinderen gaan ontdekken. 
Wat is hier allemaal? Wat kan ik doen? Hoe doe ik dat?

Na het ontdekken komt het ontwikkelen: elke dag een beetje beter. Met duidelijke instructies en heldere leerdoelen stimuleren we al onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen zich maximaal ontwikkelen en goed zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Onze kernwaarden:

Ontmoeten, ontdekken, ontwikkelen
Groei, ontwikkeling, leren begint met het maken van contact. Met elkaar ontmoeten. Daarom zijn de samenwerking tussen kinderen en leerkrachten en de samenwerking met ouders belangrijke onderwerpen in onze school. Als het contact er is, kunnen de kinderen gaan ontdekken. 
Wat is hier allemaal? Wat kan ik doen? Hoe doe ik dat? Na het ontdekken komt het ontwikkelen: elke dag een beetje beter. Met duidelijke instructies en heldere leerdoelen stimuleren we al onze leerlingen het beste uit zichzelf te halen. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen zich maximaal ontwikkelen en goed zijn voorbereid op het voortgezet onderwijs.

Hoe doen we dat?

ONTMOETEN

 • We zorgen voor een pedagogisch klimaat waarin kinderen zelfvertrouwen krijgen en samen in veiligheid en met plezier kunnen leren. Kinderen leren van en met elkaar. Fouten maken mag. Juist daar leer je van.
 • Binnen de school zijn duidelijk omschreven ‘kapstokafspraken’ die ieder jaar samen met de leerlingen worden besproken en op basis waarvan groepsafspraken worden gemaakt. Zo is er rust en duidelijkheid in de groepen en komen de kinderen goed tot leren.
 • Gedurende het jaar zijn er aantal inloopochtenden waarop ouders een half uur kunnen meekijken in de klas.
 • Elk schooljaar starten we met de ‘gouden weken’. In deze periode staat groepsvorming centraal. Samen maken we dan een goede start van het schooljaar.

ONTDEKKEN

 • Kinderen kunnen hun talenten ontdekken en laten zien. Bijvoorbeeld tijdens de schoolprojecten of in de leerlingenraad. Maar ook bij rekenen, handvaardigheid, sport en overige activiteiten. Ieder kind heeft zijn eigen talenten.
 • Naast nieuwe kennis over de wereld is er aandacht voor een onderzoekende houding, zelf onderzoek doen, ICT-vaardigheden en mediawijsheid, presenteren en samenwerken. Hierbij is ruimte om te ontdekken, te verwonderen, te beleven en te onderzoeken.
 • In de groepen 1-2 werken we thematisch aan verschillende vaardigheden zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling, spel, taal, rekenen, motoriek, muziek, wereldoriëntatie en creatieve ontwikkeling. Hierbij houden we rekening met de verschillen tussen leerlingen

ontwikkelen

 • We hebben een positieve kijk op kinderen en op hun ontwikkeling. Wij noemen dat de ‘growth mindset’. We gaan uit van uitdagende doelen, passend bij het individuele niveau van ieder kind en uitgaande van het motto van onze overkoepelende stichting Flores Onderwijs: ‘Ieder kind kan alles leren’.
 • Wij stimuleren kinderen om het beste uit zichzelf te halen bij rekenen, taal en wereldoriëntatie, maar ook bij handvaardigheid, sport en overige activiteiten.
 • De onderwijsbehoefte van de kinderen staat centraal. We vragen ons telkens af: wat hebben kinderen nodig, hoe weten we dat kinderen leren, wat doen we als kinderen niet goed tot leren komen of juist meer nodig hebben?
 • Bij ons leren kinderen door goede instructies. We gebruiken hiervoor het ‘expliciete directe instructie model’. Hierdoor zijn de instructies door onze leerkrachten helder, prikkelend en activerend.
 • De leerdoelen zijn duidelijk voor de kinderen, de leerkrachten zijn op elkaar ingespeeld en er is een duidelijke leerlijn in alle groepen.
 • De vakken muziek, Engels en bewegingsonderwijs worden gegeven door een vakdocent.

Neem contact op

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem

Tel.: 026 – 3616039

Email: info.julianaschool@floresonderwijs.nl