Klachtenregeling

Op school vinden we het van groot belang dat kinderen graag naar school gaan en het naar hun zin hebben. Tevens hechten wij eraan dat de ouders tevreden zijn over onze school, de kwaliteit van het onderwijs en de wijze waarop dat wordt gerealiseerd.

Het kan echter voorkomen dat er misverstanden ontstaan, dat iets niet naar tevredenheid wordt gedaan of dat er een fout wordt gemaakt. U kunt dan een klacht indienen. In de schoolgids kunt u onze klachtenregeling lezen.

U kunt de klachtenregeling van schoolbestuur, Flores Onderwijs, terugvinden op de website van Flores onderwijs.

Neem contact op

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem

Tel.: 026 – 3616039

Email: info.julianaschool@floresonderwijs.nl