medezeggenschapsraad

Ouders kunnen meepraten over de gang van zaken in de school. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten vier ouders en vier leerkrachten. De MR vergadert ongeveer één keer per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbrief. Samen bespreken we onderwerpen die met de school te maken hebben.

Zo worden onder andere de schoolbegroting, het schoolplan, het jaarontwikkelingsplan, de schoolgids en de personele formatie besproken in de MR.

De leden van de MR worden gekozen. De samenstelling van de MR is dit jaar als volgt:
Personele vertegenwoordiging:
Amber, Marleen (secretaris), Monique, Silvie

De oudervertegenwoordiging:
Tirzah Tetelepta, Luc de Groot (voorzitter), Danique Peer, Mariken Spaan

U kunt altijd contact opnemen met onze MR via mr.julianaschool@floresonderwijs.nl.

medezeggenschapsraad

Ouders kunnen meepraten over de gang van zaken in de school. Dit gebeurt via de medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten vier ouders en vier leerkrachten. De MR vergadert ongeveer één keer per zes weken. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbrief. Samen bespreken we onderwerpen die met de school te maken hebben.

Zo worden onder andere de schoolbegroting, het schoolplan, het jaarontwikkelingsplan, de schoolgids en de personele formatie besproken in de MR.

De leden van de MR worden gekozen. De samenstelling van de MR is dit jaar als volgt:

Personele vertegenwoordiging:
Amber, Marleen (secretaris), Monique, Silvie

De oudervertegenwoordiging:
Tirzah Tetelepta, Luc de Groot (voorzitter), Danique Peer, Mariken Spaan

U kunt altijd contact opnemen met onze MR via mr.julianaschool@floresonderwijs.nl.

Neem contact op

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem

Tel.: 026 – 3616039

Email: info.julianaschool@floresonderwijs.nl