Ouderbijdrage

Eenmaal per jaar vraagt de OR u om een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage gebruiken we voor bijvoorbeeld excursies, feestdagen en sporttoernooien. Als richtbedrag hanteren we € 30,- per kind per jaar. Bij de ouderbijdrage zijn de kosten voor schoolreisjes en kamp niet inbegrepen. Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een verzoek voor een eenmalige automatische incasso.

IBAN nummer: NL56 Rabo 030 623 3673


Ten name van Stichting Beheer Gelden Ouderraad Julianaschool Arnhem, te Arnhem.

Neem contact op

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem

Tel.: 026 – 3616039

Email: info.julianaschool@floresonderwijs.nl