ouderraad

De ouderraad (OR) is een actieve groep ouders die het team van de Julianaschool ondersteunt bij alle mogelijke schoolactiviteiten. Bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, schoolfeesten en de Kinderboekenweek. De vergaderingen van de OR zijn in principe altijd openbaar.

U kunt contact opnemen met onze OR via or.julianaschool@floresonderwijs.nl

Ouderraad 2021-2022 van links naar rechts:
Inge, Manuela, Margriet, Eline, Leonie, Antoinette, Paul, Lonneke en Brigitte

Ouderraad

De ouderraad (OR) is een actieve groep ouders die het team van de Julianaschool ondersteunt bij alle mogelijke schoolactiviteiten. Bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, schoolfeesten en de Kinderboekenweek. De vergaderingen van de OR zijn in principe altijd openbaar.

U kunt contact opnemen met onze OR via or.julianaschool@floresonderwijs.nl

Ouderraad 2020-2021 van links naar rechts:
Leonie, Paul, Margriet, Aline,  Brigitte, Lonneke, Manuela, Antoinette, Eline en Asha

Neem contact op

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem

Tel.: 026 – 3616039

Email: info.julianaschool@floresonderwijs.nl