Samenwerking

Samen met ouders kunnen we zorgen dat de kinderen zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Ouders kennen hun kind immers het beste. Daarom hechten we veel waarde aan een goede samenwerking en een heldere communicatie met ouders. We informeren u regelmatig over de ontwikkeling van uw kind en de stappen die wij als school ondernemen. We gebruiken het platform Mijn schoolinfo voor digitale communicatie met ouders en verzorgers.

  • De ouders van kinderen in de groepen 1-2 zijn, voor aanvang van de les, van harte welkom om de eerste 15 minuten in de klas te blijven. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan zelfstandig naar hun groep. Maar ook daar bent u het eerste kwartier altijd welkom als dat nodig is.
  • Naast de tien minutenavonden kunt u altijd een extra gesprek plannen
  • Gedurende het jaar zijn er aantal inloopochtenden, u kunt dan een half uur meekijken in de klas
  • Elke week krijgt u van ons een nieuwsbrief

HELPEN

Ouders zijn betrokken bij onze school en daar zijn we erg blij mee. Zo helpen ouders bij excursies, de organisatie van feesten en het onderhoud van het plein en de tuin. Daarnaast denken ouders in de Medezeggenschapsraad mee met schoolbeleid en helpen ouders bijvoorbeeld met de lesmethode ‘rekensprint’ waarbij kinderen in kleine groepjes rekenvaardigheden oefenen.

Neem contact op

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem

Tel.: 026 – 3616039

Email: info.julianaschool@floresonderwijs.nl