Schoolondersteuningsprofiel

Het ene kind heeft bij het leren meer ondersteuning nodig dan het andere kind. Of dat nu is omdat het kind heel makkelijk leert en meer moet worden uitgedaagd, of omdat het kind met bepaalde onderdelen van de lesstof meer moeite heeft. Collega’s binnen de school zorgen samen met de leerkrachten voor deze extra ondersteuning. Onze intern begeleider is de spil voor de extra zorg. Naast de intern begeleider werken op onze school onderwijsassistenten en een specialist hoogbegaafdheid. Ook is een aantal leerkrachten een paar uur per week vrij geroosterd om onder andere leerlingen extra te ondersteunen. Als het nodig is, kunnen we een beroep doen op deskundigen buiten de school. U kunt daarbij denken aan een orthopedagoog, een logopedist en collega’s in het speciaal onderwijs.

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel. Daarin staat welke ondersteuning er op de school mogelijk is.
Hier kunt u het schoolondersteuningsprofiel van de Julianaschool lezen.

Neem contact op

Locatie: Alberdingk Thijmstraat 5 | 6824 PC Arnhem

Tel.: 026 – 3616039

Email: info.julianaschool@floresonderwijs.nl